Материали

ПОЛИМЕР - БИТУМНИ МЕМБРАНИ

 

Многообразието днес от битумни рулонни материали с различни характеристики и приложения е резултат  от десетилетия на научни и технологични изследвания. Независимо, че този тип продукти са обект на непрекъснато развитие и усъвършенстване, основните елементи на битумните мембрани остават. Това са:

Армировка: междинен слой, от който зависят качествата на мембраната;

Битумен композит: смес от модифициран битум, полимери и пълнители, която реално осигурява водоплътността на материала и обуславя:

 • Устойчивостта на високи температури;
 • Гъвкавостта при ниски температури;
 • Степентта на UV устойчивост.

 

Финишно покритие: формира повърхността на мембраната, определя естетическия ѝ вид (горен слой)

 

 

Видове армировки:

 

Стъклофибърна армировка (V) – осигурява отлична дименсионна стабилност и предотвратява проблеми с нагъване на битумната мембрана. Стъклофибърната армировка може да бъде ламинирана с алуминиево фолио за постигане на пълна паронепропускливост.

 

 

 

Полиестерна армировка (Р) – произвежда се от нетъкан, негниещ полиестер, стабилизиран сстъкловлакнести нишки. Така усилената полиестерна армировка предава както здравина на битумната мембрана (якост на опън, удължение при скъсване и др.), така и стабилност на размерите.

 

 

 

Композитна армировка (FC) -  представлява усилена, негниеща армировка от нетъкан, двойноусукан полиестер от дълги нишки, стабилизиран надлъжно със стъклени влакна. Отличава се с изитропно поведение (еднакви качества във всички посоки). Битумните мембрани с композитна армировка притежават отлични якостни параметри (якост на опън, удължение на скъсване, съпротивление при разкъсване и др.). Същевременно са устойчивина свиване, дори при значителен топлинин стрес върху покрива.

 

Видове битумен композит:

 

АРР хидроизолационни мембрани:

Съществуват различни теории кой е кога е направил първите модификации на дестилиран битум. Съгласно повечети източници, АРР хидроизолационните мембрани са създадени в Италия в  началото на  70-те години на миналия век. По това време е направено откритието, че чрез добавяне на атактен полипропилен (вторичен продукт от полимеризация на пропилен) към битума се получава композит с хидроизолационни качества, пластичност и устойчивост на високи температури. Тези свойства са резултат от достигане на фаза на полимеризация на дестилирания битум и превъзхождат значително параметрите  на дестилирания битум и превъзхождат значително параметрите на използвания до тогава оксидиран битум. Комбинацията от АРР битумен композит с армировка позволява производството на рулонен хидроизолационне материал със сравнителна малка дебелина и тегло.

АРР битумните мембрани притежават:

 • Висока UV устойчивост;
 • Висока топлинна устойчивост;
 • Добра огъваемост при ниски температури.

Подходящи са за географски зони с топъл климат. Могат да бъдат полагани по открите повърхности, изложени на UV лъчение.

 

 SBS хидроизолационни мембрани:

В последствие, отново в Европа, се правят първите модификации на битум с SBS (стирен-бутадиен-стирен), което води до производството на материал с изключителна еластичност (значително удължение с последващо възстановяване на размерите и формата на мембраната).

SBS битумните хидроизолации се отличават:

 • Много добра огаваемост при ниски температури;
 • Добра топлоустойчивост;
 • Чувствителност на UV лъчение.

Подходящи за географски зони със  студен климат.

 

АРАО хидроизолационни мембрани:

Днес на пазара на битумни хидроизолации се предлагат иновативни продукти, които съчетават предимствата едновременно на АРР и SBS материалите. Такива са АРАО битумните мембрани, при които дестилираният битум е модифициран с атактен поли-алфа ол ефин.

АРАО моликулите са съвместими в много висока степен с битума, което позволява постигане на отлични, дълготрайни и постоянни качества на хидроизолациите, включително:

 • Отлична UV устойчивост;
 • Отлична топлинна устойчивост;
 • Отлична огъваемост при ниски температури.

 

Този тип хидроизолации са практически нестареещи!

Подходящи са за всякакви климатични зони и приложения, характерни за полимер-битумните мембрани.